Schůzky

Světlušky  pondělí od 16 do 17,30 hodin


Vlčata  pátek od 16 do 17,30 hodin


Benjamínci pátek od 16 do 18 hodin


Skauti a skautky pátek od 17 do 18,30 hodin


Schůzka odpadá v případě: 

výpravy následující den

nebo volna ve škole