Obnova skautu na Hovězípo 10-ti letech

 

První schůzka našich družinek Benjamínků zvaných Svišti a Vlčat a Světlušek zvaných Mravenci se konala v pátek 23. září 2016 na faře.

Celý náš oddíl nese název 1. HOVĚZSKÝ ODVÁŽNÝ ODDÍL.

Proběhly první seznamovací i poučné a veselé hry, navázaly se první přátelství i uzly.

Naše klubovna je v milém pohostinném prostředí fary, kde se scházíme každý pátek jako správní skauti přesně! v 16 hod.

V současné době máme již 33 členů.

Působíme pod záštitou a pomocí střediska Vsetín, které nám vychází velmi vstříc, za což velmi děkujeme.

Máte-li chuť a odhodlání, jste na našich schůzkách vřele vítáni.

Prosíme Pána Boha, ať nám dá radu a sílu naplnit naše poslání.


Skautu Nazdar


Radek Křenek  (Beefman)