Skauti z Hovězí budou rozdávat Betlémské světlo

13.12.2016

Již letos Skaut Hovězí přináší světlo z Betléma na Hovězí. Přijďte si i Vy pro plamínek, který přináší radost a pohodu všem lidem dobré vůle. Betlémské světlo si můžete od nás vzít v pátek 23.12.2016 od 16. do 17. hodin na návsi v Hovězí.

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 10. 12. 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky.

V sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce dalších skautů bude Betlémské světlo rozvezeno vlaky po naší vlasti. 

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: "Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské." (Mt 5, 9-10)

převzato z https://www.betlemskesvetlo.cz