1. výprava s přenocováním

01.01.2017

Čeká nás první výprava s přenocováním (samotné přenocování se týká jen Mravenců) a to 14. a 15.1. v Kateřinicích Březinách

Program :

Tato výprava je úvodní výpravou, která skautíky seznámí a uvede do půlročního snažení, které vyvrcholí na letním táboře a je tedy důležité pokud nebudou žádné závažné důvody, aby se děti akce zúčastnily.

14.1. 09:00 - odjezd všech od fary

14.1. 17:30 - odjezd Benjamínků Svišťů zpět domů, příjezd na Hovězí k faře v cca 18:00

15.1. v cca 10:00 odjezd Mravenců po mši svaté, příjezd Mravenců na Hovězí v cca 10:30

Je potřeba děti vybavit vhodným oblečením, obutím, náhradním oblečením i obutím, přezůvkami, pláštěnkou, Mravencům( budou nocovat) přibalit spacák, pyžamo, něco pod hlavu, 2 svačinami, pitím. ( o vybavení budeme děti ještě informovat na schůzce 6.1.)

Budeme vybírat příspěvek na stravu, ubytování.

U osob, které nebudou na Březinách nocovat 100 kč, u osob nocujících 250 kč/ osobu.

Přesná cena bude vykalkulována dle skutečných nákladů a dle počtu účastníků.

Ještě jednou Vás všechny žádám o sdělení zdravotních či jiných komplikací, které bychom měli znát ( alergie na potraviny či jiné, užívání léků...)

Prosíme o závazné nahlášení účasti dětí.