AKTUALITY

29.4. 2017 Vyklízení klubovny od 8:30

28.4. 2017 bude klasická schůzka - cyklovýlet se kvůli počasí přesouvá na 19. května

5.2. 2017 - Skautský slib na Hovězí

(Dazul) Měl jsem tu čest být pozvaný na netypickou akci                       - skautský slib dospěláků, kteří na Hovězí založili nový oddíl. Pominu-li fakt, že nový skautský oddíl nevzniká příliš často, skautský slib až v dospělém věku není také statisticky častou událostí. více...

Obnova skautu na Hovězí po 10-ti letech

První schůzka našich družinek Benjamínků zvaných Svišti a Vlčat a Světlušek zvaných Mravenci se konala v pátek 23. září 2016 na faře.

Celý náš oddíl nese název  1. HOVĚZSKÝ ODVÁŽNÝ ODDÍL.

Proběhly první seznamovací i poučné a veselé hry, navázaly se první přátelství i uzly.

Naše klubovna je v milém pohostinném prostředí fary, kde se scházíme každý pátek jako správní skauti přesně! v 16 hodin.

V současné době máme již 33 členů.

Působíme pod záštitou a pomocí střediska Vsetín, které nám vychází velmi vstříc, za což velmi děkujeme.

Máte-li chuť a odhodlání, jste na našich schůzkách vřele vítáni.

Prosíme Pána Boha, ať nám dá radu a sílu naplnit naše poslání.

Skautu Nazdar

Radek Křenek (Beefman)


Kvůli místu na webu jsme FOTOGALERII včetně VIDEÍ přemístili :) Podporují nás: